• Recension av Vid Grinden
   - 
  kultursidan.nu

         

 • Intervju om Rakt in i min famn
    - 
  Lotta Sandelin, kutursidan.nu
 • Recension av Rakt in i min famn
    - 
  kultursidan.nu

         

 • Recension av Den heliga dårens tal
    - 
  Even in the Future Nothing Works - Nya Zeeländsk popblogg