Biografi


foto: Martin Wilson

Svensk singer-songwriter-producent med undergroundperspektiv.
Har medverkat på ett flertal skivor med 23Till, samarbetade 2010 med franska M-A Repain.

Aktiv på Norrköpings musikscen sedan sent 70-tal i band som: Café Japan och Benny and the Bangers.
Ger sedan 2008 ut skivor i eget namn.

Har dessutom bland annat:

Mera Georga

Spotify
iTunes

Georga

M-A Repain & Georga
Miryam Lawo

Email-lista

Email-lista