Paria

Georga

Egna tonsättningar av August Strindberg kompletteras med andras av Dan Andersson, Nils Ferlin, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Evert Taube - och August Strindberg.

Read more…